Ušetrite viac ako 3300 Eur

Európsky patentový úrad #EPO oznámil že od 1.4.2024 budú môcť fyzické osoby, podniky-mikroentity ale aj akademická obec využiť novú dodatkovú zľavu vo výške 30% na úradné poplatky spojené s podaním, ale aj s ďalším konaním pre úradom. Zľavu súvisiacu s novým pravidlom R(7)a(3) #EPC je navyše možné v prípade podania textu prihlášky resp. žiadosti o úplný prieskum v slovenskom jazyku navyše kombinovať so zľavou podľa pravidla R(7)a(1) vo výške 30% pre poplatok z podanie resp. za úplný prieskum. Nová schéma zliav dokonca umožní opráveným prihlasovateľom získať preplatenie časti úradného popletku za medzinárodnú rešerš pre mezinárodné prihlášku PCT, ak rešeršným úradom bol EPO, ak vstúpi takáto prihláška do regionálnej fázy po 1.4.2024, a poskytne aj zľavu z úradného poplatku za dezignácie či z  úradného poplatku pri udelení európskeho patentu.

V praxi to teda znamená že ak takýto oprávnený subjekt napríklad podá po 1.4.2024 Európsku patentovú prihlášku, zaplatí poplatok za podanie vo výške 49% z 135,- Eur a rešeršný poplatok vo výške 70% z 1.520,- Eur, t.j. spolu len 1.130,15 Eur.

Nakoľko ale podniky z kategórie #SME môžu k tomu využiť aj grantovú schému #EUIPO, o ktorej sme písali tu Granty EUIPO, a v jej rámci získať grant na 75% úradných poplatkov zaplatených pri podaní Európskej patentovej prihlášky, s využitím tohoto grantu budú náklady spojené s úradnými poplatkami pri podaní dokonca len 282,- Eur.

Zároveň je potrebné opäť spomenúť že tá istá grantová schéma pokryje až 50% nákladov (max. ale 2.000,- Eur) spojených s prácami oprávneného Európskeho patentového zástupcu pri prípave a podaní takejto prihlášky, a teda je možné skonštatovať, že prihlasovateľ môže takto ušetriť aj viac ako 3.300,- Eur. Navyše je z tejto grantovej schémy možné pokryť 90% nákladov súvisiacich s analýzou procesov a súvisiacich s tvorbou #IP a s nastavením správnej IP stratégie formou #IPSCAN, ktorá môže o.i. pomôcť identifikovať Vaše inovácie, vhodné na ochranu prostrednícvom patentov.

Ak ste teda doposiaľ váhali s ochranou svojich inovácií, práve teraz nastal ten správny čas konať. Ešte nikdy nebolo podanie Európskej patentovej prihlášky tak lacné, a preto v prípade Vášho záujmu o bližšie infomrácie nás neváhajte kontaktovať na inventa@inventa.sk