Služba IP Scan

header-banner-en

Od 1.10.2023 môžu malé a stredné podniky (MSP) na Slovensku využiť službu včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan), náklady ktorej sú z veľkej časti hradené zo fondu spravovaného Európskym úradom duševného vlastníctva. IP Scan sú služby určené na poskytovanie poradenstva pre MSP o potenciáli duševného vlastníctva pre rozvoj ich podnikania. Poskytujú ich odborníci určení zúčastnenými úradmi duševného vlastníctva členských štátov pod ich koordináciou a na žiadosť príjemcu.
Bližšie informácie, o obsahu ako aj spôsobe ako je možné požiadať o realizáciu IP Scanu nájdete aj v pripojenej informačnej brožúre 2023-ip-scan-applicants-guide-sk-inventa
inventa má v zozname akreditovaných odborníkov 3 patentových zástupcov, ktorý Vám radi pomôžu nielen s bližšími informáciami či samotnou realizáciou IP Scanu, a v prípade Vášho záujmu Vám taktiež pomôžu so žiadosťou o samotný grant a administráciou celého procesu.
Radi Vám poskytneme ďaľšie informácie mailom prípadne na nižšie uvedených telefonických číslach.