Prvé kolo grantov pre SME uzavreté

Prvé kolo prímania žiadostí o poukazy na ochranu duševného vlastníctva pre malé a stredné podniky so sídlom v Európskej únii na účely pomoci pri získavaní a využívaní práv duševného vlastníctva (v rámci tzv. Ideas Powered for Busines SME Fund) bolo uzavreté 31.1.2021.
Podľa informácie výkonného riaditeľa EUIPO sa o poukazy uchádzalo viac ako 1200 žiadateľov pričom drviná väčšina z nich žiadala o poukazy pre národné (1,115) alebo EU ochranné známky (1,178).
inventa môže s potešením skonštatovať, že pomohla viacerým svojim klientom pri podaní žiadostí o poukazy, a to predovšetkým v súvislosti s ich zámerom získať ochranu prostredníctvom EU ochranných známok.
V druhom kole, ktoré sa otvorí 1.3.2021, bude inventa aj naďalej poskytovať potrebnú pomoc svojim klientom, aby ich žiadosti boli úspešne odsúhlasené.