Profil

inventa je jednou z najstarších patentových kancelárií na Slovensku.
Kancelária bola založená v roku 1990 a sídli v Bratislave. Kancelária zabezpečuje široký rozsah služieb v oblasti práv duševného vlastníctva, vrátane zastupovania pred slovenským Úradom priemyselného vlastníctva ako aj pred Európskym patentovým úradom (EPO) a Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

inventa sa aj vzhľadom na svoje rozsiahle skúsenosti venuje technickým riešeniam vo všetkých oblastiach vedy a techniky poskytuje konzultačných služieb a zastupovanie v oblasti patentov, ochranných známok, dizajnov a úžitkových vzorov.

inventa taktiež poskytuje služby v oblasti oceňovania majetku v oblasti duševného vlastníctva a služby pre franchisové siete.