Pozitívne správy pre MSP

Fond pre mikro, malé a stredné podniky, ktorý je zastrešený úradom EUIPO, a ktorý už druhý rok pomáha MSP pri získavaní a využívaní práv duševného vlastníctva formou  poukazov na ochranu duševného vlastníctva bude opätovne spustený aj v roku 2023 a rozpočet na nadchádzajúci rok bude dokonca značne navýšený.

Ako informuje pán Christian Archambeau, riaditeľ EUIPO, po stretnutí s generálnou riaditeľkou Kerstin Jorna zastupujúcou DG GROW (Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikane a MSP zriadený pod Európskou komisiou), rozpočet pre Poukaz 1 bude oproti roku 2022 navýšený o ďalších 10 miliónov EUR.

Pripomíname, že prostredníctvom  Poukazu 1 je možné získať spätné náhrady prostriedkov vynaložených na činnosti súvisiace s duševným vlastníctvom (IP scan, ochrana ochrannej známky a dizajnu v rámci a mimo EÚ). V roku 2022 je na tento poukaz vyčlenených 15 miliónov EUR z celkovej výšky fondu 16 miliónov EUR.

K dnešnému dňu fond eviduje viac ako 10000 žiadateľov z radov MSP, a sme radi, že k úspešným žiadateľom patrí aj viacero našich klientov. Fond je založený na zásade „kto prv príde, ten prv berie“, takže nás v prípade záujmu o jeho využite neváhajte čo najskôr kontaktovať.

 

Celé vyjadrenie riaditeľa EUIPO môžete nájsť na: https://www.linkedin.com/posts/christian-archambeau_euipo-geographicalindications-smefunding-activity