IP Brunch 13.5.2021

Máte registrovanú ochrannú známku a niekto porušuje Vaše práva z nej vypývajúce? Tento štvrtok si povieme spolu s Dr.Szekely ako sa v môžete v takomto prípade efektívne ochrániť. A ako vždy budete mať aj možnosť pýtať sa otázky z oblasti IP problematiky v našej poradni.
Otázky týkajúce sa tejto problematiky nám môžete posielať emailom na ipbrunch@inventa.sk