IP Brunch 18.3.2021

Tento týždeň si porovnáme ochrannú známku a patent, povieme si na čo je ktorá forma ochrany vhodná a kedy je v praxi vhodné ktorú použiť.
Otázky týkajúce sa tejto problematiky nám môžete posielať emailom na ipbrunch@inventa.sk