IP Brunch 11.3.2021

Praktické informácie o ochrannej známke, časť druhá – tento týždeň budeme pokračovať v našej diskusii o ochranných známkach, uvedieme rady a tipy ku krokom po zverejnení prihlášky, námietkam a sporom, ako aj o tom ako sa v praxi vymáhajú práva zo známky vyplývajúce.
Otázky týkajúce sa tejto problematiky nám môžete posielať emailom na ipbrunch@inventa.sk