IP Brunch

IP Brunch 13.5.2021

Máte registrovanú ochrannú známku a niekto porušuje Vaše práva z nej vypývajúce? Tento štvrtok si povieme spolu s Dr.Szekely ako sa v môžete v takomto prípade efektívne ochrániť. A ako vždy budete mať aj možnosť pýtať sa otázky z oblasti IP problematiky v našej poradni.
Otázky týkajúce sa tejto problematiky nám môžete posielať emailom na ipbrunch@inventa.sk

IP Brunch 18.3.2021

Tento týždeň si porovnáme ochrannú známku a patent, povieme si na čo je ktorá forma ochrany vhodná a kedy je v praxi vhodné ktorú použiť.
Otázky týkajúce sa tejto problematiky nám môžete posielať emailom na ipbrunch@inventa.sk

IP Brunch 11.3.2021

Praktické informácie o ochrannej známke, časť druhá – tento týždeň budeme pokračovať v našej diskusii o ochranných známkach, uvedieme rady a tipy ku krokom po zverejnení prihlášky, námietkam a sporom, ako aj o tom ako sa v praxi vymáhajú práva zo známky vyplývajúce.
Otázky týkajúce sa tejto problematiky nám môžete posielať emailom na ipbrunch@inventa.sk

IP Brunch 4.3.2020

Tento týždeň si priblížime ako sa registruje ochranná známka a uvedieme si praktické rady a tipy pre všetkých, ktorí sa chcú zorientovať. Povieme čo sa dá a čo sa nedá chrániť, kroky, poplatky, termíny, na čo si dať pozor a tiež kedy a ako môžete uskutočniť potrebné kroky sami a kedy je vhodnejšie poradiť sa s odborníkom.

Akékoľvek námety či otázky súvisiace s témami, ktoré diskutujeme na IP Brunch, nám môžete posielať emailom na ipbrunch@inventa.sk

Linky ku stránkam spomenutým v diskusii:

Postup pri podaní prihlášky SK národnej ochrannej známky: 
https://www.indprop.gov.sk/?proces-konania-ochranne-znamky

Postup pri podaní prihlášky európskej ochrannej známky: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/registration-process

TMView (rešeršná databáza pre európske a národné ochranné známky platné v krajinách EÚ):  
https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview

EUIPO Easy Filing (nástroj na podanie prihlášky európskej ochrannej známky, je nutné sa registrovať): 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/easy-filing