inventa na Inofest

Sme mimoriadne potešení, že sme boli prozvaní do panelovej diskusie na INOFESTe 2022 aby sme sa podelili s našimi názormi na problematiku inovácií na Slovensku, ako aj našimi pripomienkami ku pracovnej verzii Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030.

https://www.linkedin.com/posts/inovato_innovations-iprights-intellectualproperty-activity-6976534032738103297-bFLn?utm_source=share&utm_medium=member_desktop