Inovačné dni INOVATO

Spolu s INOVATO a ZSVTS sme pripravili špeciálne pre inovatívne firmy a startupy seminár o praktických aspektoch ochrany IP a využití IP v biznis stratégii.
Seminár sa uskutoční dňa 4.4.2023 Dome ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava
Vstup na seminár je bezplatný, viac informácií a registrácia je dostupná na stránke INOVATO a v prílohe
Program