Informácia pre prihlasovateľov OZ v súvislosti s BREXITom

Ako je známe, Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie. Od januára 2021 práva EÚ vrátane ochranných známok a dizajnov prestali byť platnými vo vzťahu k Veľkej Británii, a naďalej už platia iba vo zvyšných 27 členských štátoch EÚ.

Na základe dohôd o BREXITe sa automaticky vytvorili tzv. „klonované“ zápisy ochranných známok, resp. dizajnov v registroch Spojeného kráľovstva, ktoré sa zhodujú s platnými registráciami v registroch EUIPO, a to v prípade takých práv, ktoré boli úradom EUIPO riadne udelené do konca roku 2020.

Úrad pre práva duševného vlastníctva v Spojenom kráľovstve  však nevytvoril ekvivalentné práva Spojeného kráľovstva v súvislosti s takými staršími právami EÚ, ktoré do 31. decembra 2020 stále neboli v platnosti – t.j. prihlášky vo fázach konania pred ich udelením, a to vrátane prihlášok medzinárodných ochranných známok, obsahujúcich dezignáciu „EM“.

Finálna lehota: Dňa 30. septembra 2021 sa končí obdobie deviatich mesiacov, počas ktorého je možné „ spätne podať žiadosť“ o zápis práv do registrov Spojeného kráľovstva, aby tak vzniklo rovnocenné – prihlásené, avšak neudelené (tzv. pending) právo Spojeného kráľovstva, ktoré si ponechá dátum podania prihlášky / prioritný dátum, v súlade s primárnym podaním prihlášky na EUIPO. To platí aj pre prihlášky medzinárodných ochranných známok, obsahujúce dezignáciu „EM“. V prípade záujmu o zabezpečenie príslušných služieb nás neváhajte kontaktovať.