Informácia o ochranných známkach EU po Brexite

Od 1. januára 2021 sa ochrana práv majiteľov európskych ochranných známok a dizajnov Spoločenstva už ďalej nevzťahuje na teritórium Veľkej Británie. Podľa Withdrawal Agreement Act vytvorí UKIPO (Intellectual Property Office of United Kingdom) k 1. januáru 2021 tzv. „porovnateľnú ochrannú známku Spojeného kráľovstva“ pre všetkých držiteľov práv s existujúcou ochrannou známkou EÚ.

Takáto „porovnateľná ochranná známka Spojeného kráľovstva“ bude:

  • zapísaná do registra ochranných známok Spojeného kráľovstva
  • mať rovnaké právne postavenie, ako keby ste oň požiadali a zaregistrovali ho podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva
  • zachová si pôvodný dátum podania prihlášky EUTM
  • bude úplne nezávislou ochrannou známkou Spojeného kráľovstva, ktorú je možné napadnúť, previesť, udeliť k nej licenciu ako aj ju obnoviť nezávisle od pôvodnej EUTM

Za „porovnateľnú ochrannú známku Spojeného kráľovstva“ nebudete musieť zaplatiť žiaden úradný poplatok na to, aby vznikla; ale ani neobdržíte osvedčenie o registrácii vo Veľkej Británii. Budete mať však prístup k podrobnostiam o ochrannej známke na stránke GOV.UK

Uvedené sa bude rovnako vzťahovať aj na dizajny Spoločenstva.

Vznikom porovnateľných registrácií v registroch UKIPO tak pre Vás ako majiteľa týchto práv nastáva situácia, kedy je potrebné zabezpečiť, aby Vaše práva disponovali adekvátnym zastúpením pred UKIPO a to najmä pre prípady obnov ochranných známok a predĺžení platnosti dizajnov Spoločenstva; ako aj pre rôzne iné situácie, ktoré môžu počas trvania platnosti Vašich práv nastať.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na adrese inventa@inventa.sk