EUIPO spustilo tretie kolo grantovej schémy

Od 1.5.2021 je možné zúčastniť sa tretieho kola výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie grantu v rámci EÚ schémy Ideas Power for business SME Fund – poukazy na duševné vlastníctvo.
Aktuálne už niektorí uchádzači, ktorí uspeli v prvom kole podávania žiadostí a v spolupráci s našou kanceláriou podnikli ďalšie príslušné kroky, úspešne obdržali dotácie z tejto grantovej schémy. Ak máte záujem podobne ako oni využiť túto schému EÚ a získať tak dotáciu na úradné poplatky spojené s po svojimi prihláškami ochranných známok či dizajnov, radi Vám s podaním žiadosti pomôžeme.