Ďalšie kolo grantov pre SME je otvorené

Od 1.7.2021 je opäť možné zúčastniť sa ďalšieho, v poradí už štvrtého, kola výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie grantu v rámci EÚ schémy Ideas Power for business SME Fund – poukazy na duševné vlastníctvo.

Podľa správy, ktorú vypracovalo EUIPO - "STATUS REPORT - SME Fund" z apríla 2021 sa do konca marca 2021 o grant uchádzalo spolu 3 316 žiadateľov, čo činilo 41% z cieľa, ktorý bol pre grantovú schému stanovený. Z uvedeného celkového počtu bolo žiadateľov so sídlom na Slovensku spolu 63. Všeobecne žiadatelia najčastejšie žiadali o poskytnutie grantu v súvislosti s podaním prihlášky európskej ochrannej známky (3 279 žiadostí) a dizajnu Spoločenstva (822 žiadostí). Prostredníctvom grantov tak bolo dosiaľ úspešným žiadateľom vyplatených viac ako 1 615 000,- €.

Ak máte záujem využiť túto schému EÚ a získať tak dotáciu na úradné poplatky spojené s po svojimi prihláškami ochranných známok či dizajnov, radi Vám s podaním žiadosti pomôžeme - o prostriedky bude možné žiadať už len v jednom ďalšom kole a aj to len za predpokladu, že nedôjde k skoršiemu vyčerpaniu peňažného objemu určeného na tento účel.